Czy szukasz wizy do Zambia?

Jak uzyskać wizę do Zambii? Poradnik krok po kroku

wg Wit Wozniak | 13 lipca 2022
Uzyskaj wizę do Zambii z Visagov

Zambia nie jest krajem często odwiedzanym przez turystów, ale ma wiele miejsc do wartych zobaczenia, wspaniałe przykłady dzikiej przyrody i safari oraz jest zamieszkana przez przyjaznych ludzi. Ma ponad 15,5 miliona mieszkańców i powierzchnię 750 000 kilometrów kwadratowych. Na jej granicy z Zimbabwe znajdują się wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Wodospady Wiktorii – największa kurtyna spadającej wody na świecie.

Zambia graniczy z ośmioma innymi krajami afrykańskimi. Ponieważ język angielski jest językiem urzędowym, coraz więcej turystów jest zachęcanych do odwiedzenia tego kraju. Zambia może pochwalić się ponad 72 rdzennymi plemionami, każde z własnym językiem. Jest to kraj bogaty w różnorodność flory i fauny oraz imponujące parki narodowe.

Wodospady Wiktorii

Czy potrzebuję wizy, aby podróżować do Zambii?

Tak, na podróż do Zambii trzeba ubiegać się o wizę. Jedną z najbardziej polecanych wiz do odwiedzenia tego kraju jest tak zwana Kaza Univisa, ponieważ pozwoli Ci odwiedzić Zambię i sąsiednie Zimbabwe za pomocą tylko jednej wizy.

Rodzaje wiz dla Zambii

Istnieją różne rodzaje wiz, w zależności od celu i czasu trwania podróży:

Wiza Kaza Univisa

Wiza ta pozwala turystom podróżować do Zambii i Zimbabwe na podstawie jednej wizy. Jest ważna przez 30 dni i umożliwia odbycie jednodniowej wycieczki do Botswany, o ile nie zostaniesz na noc i wrócisz do jednego z dwóch poprzednich krajów. Jeśli podróżujesz do innego kraju, Twoja wiza Kaza zostanie anulowana i będziesz musiał złożyć wniosek i zapłacić za nową wizę jednokrotnego wjazdu.

Wiza turystyczna jednokrotnego wjazdu

Ta wiza dotyczy jednorazowego wjazdu do kraju. Jest ważna 90 dni, co pozwala na maksymalnie 90 dni pobytu w kraju. Jest przeznaczona wyłącznie do podróży turystycznych.

Wiza biznesowa jednokrotnego wjazdu

Jest to wiza jednokrotnego wjazdu, ważna przez 90 dni, pozwalająca na maksymalnie 90 dni pobytu w kraju. Powodem ubiegania się o tę wizę musi być umowa biznesowa lub handlowa. Z tą wizą nie można pracować w kraju.

Podróż do Zambii i podziwianie Wodospadów Wiktorii

Wiza turystyczna podwójnego wjazdu

Wiza ta pozwala na dwa wjazdy do Zambii w okresie 90 dni ważności, a każdy pobyt w kraju nie może przekraczać 30 dni. Służy wyłącznie do celów turystycznych.

Wiza biznesowa podwójnego wjazdu

Wiza ta pozwala na dwukrotny wjazd do Zambii w okresie jej ważności 90 dni, a każdy pobyt nie może przekroczyć 30 dni w kraju. Ta wiza jest wymagana w przypadku umów biznesowych lub handlowych i nie dotyczy pobytu w kraju w celu podjęcia pracy.

Wiza turystyczna wielokrotnego wjazdu

Wiza ta umożliwia wjazd do kraju w celach turystycznych, religijnych, pozarządowych lub dobrowolnych z wielokrotnym wjazdem do kraju, z okresem ważności 90 dni, z maksymalnym pobytem 90 dni lub kilkoma wjazdami i wyjazdami w tym okresie. Ta wiza jest dostępna tylko online.

Wiza biznesowa wielokrotnego wjazdu

Wiza ta umożliwia wjazd do kraju w celach biznesowych lub handlowych, z wielokrotnym wjazdem; jest ważna przez 90 dni oraz pozwala na jednorazowy pobyt w kraju maksymalnie 30 dni. Ta wiza jest dostępna tylko online. Na tej wizie nie można pracować w kraju.

Wiza tranzytowa

Wiza ta jest wydawana cudzoziemcowi, który musi wjechać do kraju w celu tranzytu. Jest ważna na maksymalny pobyt 7 dni.

Wiza turystyczna

Wiza ta pozwala turystom podróżować do kraju na mniej niż 24 godziny, na krótkie wycieczki. Wiza ta jest wymagana tylko w porcie wjazdu do Wodospadów Wiktorii lub w punkcie kontroli granicznej Kazungula. Musisz wjechać i wyjechać przez ten sam posterunek graniczny i nie możesz przebywać w kraju dłużej niż 24 godziny.

Pozwolenia na pobyt

Przyznawany jest osobom ubiegającym się o pobyt stały w kraju. Mogą ubiegać się tylko cudzoziemcy, którzy mają pozwolenie na pracę od ponad 5 lat lub obywatele, którzy mieli poprzednie zezwolenie długoterminowe i chcą przejść na emeryturę w kraju.

Zezwolenie na pracę

Mogą o to ubiegać się cudzoziemcy, którzy będą pracować w kraju przez okres dłuższy niż sześć miesięcy i maksymalnie dziesięć lat. Zezwolenie to jest standardowo ważne jednorazowo przez dwa lata.

Zezwolenie inwestora

Zezwolenie inwestora przyznawane jest cudzoziemcom powyżej 18 roku życia, którzy zamierzają założyć firmę lub zainwestować w Zambii lub zainwestowali już w działalność gospodarczą w tym kraju.

Pozwolenie dla współmałżonka

Przyznaje się je małżonkowi obywatela Zambii lub stałego rezydenta, który posiada już zezwolenie na pobyt. Zezwolenie to nie pozwala małżonkowi na pracę w kraju.

Pozwolenie na studia

Zezwolenie na naukę wydawane jest cudzoziemcom, którzy podróżują do kraju, aby studiować w jednej z jego instytucji edukacyjnych. Długość ważności zezwolenia zależy od czasu trwania kursu.

Pozwolenie dyplomatyczne

Przyznawane jest ambasadorom, ministrom lub urzędnikom konsularnym reprezentującym organizacje międzynarodowe lub pracownikowi obcego rządu, który wyjeżdża do kraju w celach zawodowych lub służbowych.

Pozwolenie na wizytę

Przyznawane jest cudzoziemcom, którzy przyjeżdżają do kraju w celu odwiedzenia członka rodziny. Maksymalny okres pobytu to 90 dni, choć istnieje możliwość przedłużenia do 9 miesięcy.

Zezwolenie transgraniczne

Przyznaje się je cudzoziemcom, którzy są członkami jakiegoś ugrupowania regionalnego lub obywatelom krajów sąsiednich, które graniczą z Zambią. Jest ważne przez 90 dni i może zostać przedłużone maksymalnie do 6 miesięcy.

Zezwolenie na pracę tymczasową

Jest przyznawane cudzoziemcom, którzy muszą wjechać do kraju w celu podjęcia pracy zarobkowej na minimum 30 dni i maksimum 6 miesięcy.

Zezwolenie na tranzyt

Przyznawany jest wyłącznie kierowcom samochodów ciężarowych i ich załodze po wyczerpaniu pozwolenia na wizytę w pracy w celach służbowych. Zezwolenie to jest ważne przez 1 rok.

Zezwolenie na azyl

Przyznawane jest osobom, które z danego powodu potrzebują azylu w kraju. Czas trwania tego zezwolenia wynosi 30 dni, podczas gdy osoba ubiegająca się o azyl oczekuje na decyzję organów państwowych. Po ustaleniu ich statusu muszą otrzymać zezwolenie odpowiednie dla ich potrzeb.

Ścieżka przez roślinność

Jak ubiegać się o wizę do Zambii?

O wszystkie wizy na podróż do Zambii w celach turystycznych lub biznesowych można się ubiegać w ambasadzie (osobiście), w dniu przyjazdu do kraju (na granicy) lub online (formularz internetowy). Jeśli to możliwe, najlepiej złożyć wniosek online. Możesz to zrobić za pośrednictwem strony internetowej rządu Zambii lub za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy, takiej jak visagov.com, która ułatwi i pomoże w całym procesie.

Procedura online może zająć od 48 do 72 godzin, w zależności od wymaganej wizy lub zezwolenia. Jeśli wybierzesz opcję ubiegania się o wizę po przyjeździe do kraju, upewnij się, że masz ze sobą całą niezbędną dokumentację, ponieważ jeśli pojawi się problem, będzie trudniej go rozwiązać tam na miejscu. Jeśli musisz udać się do ambasady, aby ubiegać się o wizę, powinieneś to zrobić co najmniej miesiąc przed podróżą. Procedury w ambasadzie są zawsze dłuższe i bardziej skomplikowane.

Kto potrzebuje wizy do Zambii?

Praktycznie wszyscy zagraniczni turyści potrzebują wizy lub pozwolenia na wjazd do kraju. Możesz sprawdzić nasze narzędzie do sprawdzania uprawnień pod kątem konkretnej sytuacji każdej narodowości.

Jakie są wymagania, aby ubiegać się o wizę do Zambii?

Wymagana dokumentacja będzie zależeć od rodzaju wizy, którą chcesz uzyskać. Wizy turystyczne wymagają tej samej dokumentacji, niezależnie od tego, czy są to wizy jednokrotnego czy wielokrotnego wjazdu. Niezbędna dokumentacja do ich otrzymania to:

 • Aktualne zdjęcie paszportowe.
 • Kopia paszportu.
 • List polecający na papierze firmowym do Dyrektora Generalnego ds. Imigracji.
 • Pokwitowanie lotu z datami wylotu z kraju.

To samo dotyczy wiz biznesowych , które bez względu na to, czy są to wizy jednokrotnego, dwukrotnego czy wielokrotnego wjazdu, będą wymagały tej samej dokumentacji do ich otrzymania:

 • Aktualne zdjęcie paszportowe.
 • Kopia paszportu.
 • List polecający na papierze firmowym do Dyrektora Generalnego ds. Imigracji (DGI).
 • Poświadczone kserokopie świadectw firmowych.

Noc w Zambii

Do przetworzenia wizy tranzytowej potrzebujemy:

 • Aktualne zdjęcie paszportowe.
 • Kopia paszportu.
 • List polecający na papierze firmowym do Dyrektora Generalnego ds. Imigracji.
 • Dowód rezerwacji lotu z datami wylotu z kraju i miejscem docelowym naszej podróży.

Aby ubiegać się o wizę Kaza Univisa potrzebujemy:

 • Aktualne zdjęcie paszportowe.
 • Kopia paszportu.
 • List do Dyrektora Generalnego ds. Imigracji.
 • Dowód rezerwacji lotu z datami wylotu z kraju.

Zezwolenia na pobyt wymagają:

 • Dostarczenia oryginału zezwolenia.
 • Poświadczonej kopii paszportu i krajowego dowodu rejestracyjnego (NRC).
 • Poświadczonego odpisu aktu małżeństwa.
 • Poświadczonej kopii statusu rodziców.
 • Kopii oryginalnego zezwolenia.
 • Poświadczonej kopii paszportu.
 • Aktu urodzenia.
 • Niedawnego zdjęcia paszportowego.
 • Listu intencyjnego do DGI.
 • Poświadczonej kopii Krajowej Karty Rejestracyjnej (NRC).

Zezwolenia na pracę wymagają:

 • Poświadczonej kopii paszportu.
 • Umowy o pracę.
 • Dwóch listów referencyjnych z poprzednich prac.
 • Niedawnego zdjęcia paszportowego.
 • Kopii oryginalnego zezwolenia.
 • Listu prezentacyjny do DGI.
 • Poświadczonej kopii krajowej karty rejestracyjnej (NRC).

Pozwolenie inwestora wymaga następujących elementów do obróbki:

 • Poświadczonej kopię paszportu.
 • Licencji inwestycyjnej (jeśli jest dostępna).
 • Danych dotyczących kapitału zakładowego.
 • Listu prezentacyjnego do DGI.
 • Niedawnego zdjęcia paszportowego.
 • Listy dyrektorów, jeśli jest więcej niż jeden.
 • Dowodu inwestycji wnioskodawcy.
 • Dowodu własności miejsca zamieszkania lub dzierżawy.
 • Certyfikatu Kapitału Minimalnego firmy.
 • Kserokopii świadectwa założycielskiego.
 • Świadectwa rejestracji nazwy handlowej.

Do ubiegania się o zezwolenie małżonka niezbędne są następujące dokumenty:

 • Status małżonka, zaświadczenie o statusie rezydenta.
 • List zgody małżonka.
 • Poświadczony odpis aktu małżeństwa.
 • Poświadczona kopia paszportu.
 • Aktualne zdjęcie paszportowe.
 • Dowód utrzymania.
 • List przedstawiający wnioskodawcę do Dyrektora Generalnego ds. Imigracji.

Jezioro i skały

Aby ubiegać się o pozwolenie na studia niezbędne są:

 • Zaświadczenie lekarskie z instytucji rządowej.
 • Dowód zaangażowania sponsorskiego.
 • Aktualne zdjęcie paszportowe.
 • Pismo przedstawiające wnioskodawcę do Dyrektora Generalnego ds. Imigracji.
 • List poparcia od rodziców lub opiekunów prawnych.
 • List akceptacyjny z uczelni lub szkoły.
 • Poświadczona kopia paszportu.

Aby ubiegać się o zezwolenie dyplomatyczne niezbędne są:

 • Aktualne zdjęcie paszportowe.
 • Notatka słowna z misji lub kopia listu akredytacyjnego.
 • List Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 • Poświadczona kopia dyplomatycznej karty identyfikacyjnej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych kraju.
 • Poświadczona kopia paszportu.

Aby ubiegać się o pozwolenie na wizytę niezbędne są:

 • Poświadczona kopia pozwolenia gospodarza.
 • List polecający gospodarza do DGI.
 • Gwarancja bankowa lub bilet lotniczy z datą powrotu.
 • Aktualne zdjęcie paszportowe.
 • Dowód zdolności gospodarza do utrzymania wnioskodawcy.
 • Poświadczone kserokopie aktualnego paszportu z aktualnymi adnotacjami.
 • Pismo przedstawiające wnioskodawcę do Dyrektora Generalnego ds. Imigracji. 

Zezwolenie na handel zagraniczny – wymagane są:

 • Pismo od odpowiedniego stowarzyszenia przedsiębiorców transgranicznych. 
 • Ważna karta członkowska przedsiębiorcy transgranicznego wydana przez właściwy organ. 
 • Dowód miejsca pobytu w kraju granicznym. 
 • Poświadczone kserokopie aktualnego paszportu. 
 • Krajowa karta rejestracyjna (NRC). 

Aby ubiegać się o zezwolenie na pracę tymczasową niezbędne są:

 • Kopia świadectwa założycielskiego firmy przyjmującej.
 • Aktualne pieczątki zatwierdzające wizę biznesową w Zambii w paszporcie przed złożeniem wniosku o pozwolenie na pracę.
 • List polecający od pracodawcy i skierowany do Dyrektora Generalnego ds. Imigracji, wskazujący pracę, jaką wnioskodawca będzie wykonywał w kraju.
 • Kopia strony z danymi biologicznymi paszportu.
 • Aktualne zdjęcie paszportowe.
 • Życiorys.

Wysoki Wodospad Wiktorii widziany z Zambii

Do wniosku o zezwolenie na pracę wymagane jest:

 • Poświadczona kopia ważnego paszportu.
 • Życiorys.
 • Kopia aktów ślubu i urodzenia.
 • Zezwolenie policji z kraju poprzedniego zamieszkania.
 • List polecający do głównego urzędnika imigracyjnego pracodawcy, informujący o pracy, jaką wnioskodawca zamierza wykonywać w Zambii.
 • Poświadczona kserokopia paszportu.
 • Aktualne zdjęcie paszportowe.
 • Świadectwa praktyki od organizacji zawodowych.
 • List z ofertą lub umowa od pracodawcy.
 • Poświadczona kserokopia świadectwa założycielskiego.
 • Poświadczona kserokopia kwalifikacji akademickich lub zawodowych.
 • Certyfikat kapitału zakładowego i lista dyrektorów.

Aby ubiegać się o zezwolenie czasowe wymagane są:

 • Dowód postępowania sądowego.
 • Poświadczona kserokopia aktualnego paszportu.
 • Poświadczona kopia zgody gospodarza.
 • Aktualny wyciąg bankowy.
 • Aktualne zdjęcie paszportowe.
 • List polecający do DGI lub regionalnego urzędnika imigracyjnego.
 • Poświadczona kopia ważnego paszportu.
 • List zgody od sponsora.

Aby ubiegać się o zezwolenie na przejazd wymagane są:

 • Kopia prawa jazdy.
 • List wprowadzający do dyrektora generalnego.
 • Poświadczona kserokopia paszportu.
 • Zdjęcie w formacie i rozmiarze paszportowym.

Żyrafa na sawannie o zmierzchu

Czy wizę do Zambii można zmienić po jej przetworzeniu?

Nie, po otrzymaniu wizy przez władze Zambii nie ma możliwości zmiany danych. W przypadku pomyłki można ubiegać się o nową wizę, ale wniesione opłaty nie zostaną przeniesione, a nowe opłaty będą musiały zostać wniesione ponownie.

Ile kosztuje wiza do Zambii?

Istnieją różne opłaty rządowe , w zależności od wniosku wizowego:

 • Wizy jednokrotnego wjazdu 50 USD.
 • Wizy podwójnego wjazdu 80 USD.
 • Wizy wielokrotnego wjazdu 150 USD.
 • Wizy tranzytowe 50 USD.
 • Wiza Kaza Univisa 50 USD.

Wszystkie wymienione ceny zawierają tylko koszty opłat rządowych. Będziesz musiał osobiście udać się do ambasady Zambii, aby dowiedzieć się o cenie pozwolenia na pobyt, pozwolenia na naukę lub innego rodzaju pozwolenia.

Z jakim wyprzedzeniem muszę ubiegać się o wizę do Zambii?

O wizę można ubiegać się w dowolnym momencie z wyprzedzeniem, ale będzie ona obowiązywać dopiero 40/50 dni przed podróżą. Chociaż czas przetwarzania zwykle nie przekracza 5 dni roboczych, wskazane jest złożenie wniosku o wizę online co najmniej 30 dni przed podróżą.

Jakie są granice wjazdu do Zambii?

Zambia ma granicę lądową z Malawi, Tanzanią, Demokratyczną Republiką Konga, Mozambikiem, Zimbabwe, Botswaną, Namibią i Angolą. Posiada ponad 20 lotnisk, chociaż najpopularniejsze, z których można wjechać do kraju to:

 • Międzynarodowy Port Lotniczy im. Kennetha Kaundy (Lusaka).
 • Lotnisko Chipata.
 • Międzynarodowy port lotniczy im. Harry'ego Mwanga Nkumbula (Livingstone).
 • Lotnisko Mfuwe.
 • Międzynarodowe lotnisko im. Simona Mwansy Kapwepwe.

Istnieje wiele granic lądowych z sąsiednimi krajami. Przejście graniczne, które dzieli Zambię od Demokratycznej Republiki Konga, nie jest zalecane ze względu na konflikty w DRK. Najczęściej używane przejścia graniczne to:

 • Wodospady Wiktorii (na południu) z Zimbabwe.
 • Most Chirundu (na południowym wschodzie) z Zimbabwe.
 • Tama Kariba (na południu) z Zimbabwe.
 • Chipata (na północnym wschodzie) od Malawi.
 • Katima Mulilo (na południu) z Namibii.
 • Kazungula (na południu) z Botswany.
 • Tunduma i Nakonde (na północy) z Tanzanii.

Słonie na spacerze

Czy potrzebuję szczepień, aby podróżować do Zambii?

Jedyne obowiązkowe szczepienie przed podróżą do Zambii to żółta febra, choć są szczepienia zalecane. Porozmawiaj z lokalnym centrum chorób tropikalnych o zalecanych i niezbędnych szczepionkach lub lekach na Twoją podróż.

Jaka jest waluta Zambii?

Walutą w Zambii jest kwacha (K). 1 kwacha to około 0,25 zł. Oficjalne przepisy mówią, że wszystkie płatności w kraju muszą być dokonywane w kwacha, ale dolary amerykańskie są powszechnie akceptowane przez wiele większych hoteli, schronisk i organizatorów wycieczek. Rzeczywiście, ceny wiz na granicy, podatki importowe i opłaty za parkowanie narodowe są podawane w dolarach amerykańskich, co prowadza jeszcze większy zamęt.

Jeśli wybierasz się na safari all-inclusive, większość wydatków i tak zostanie załatwiona, a wszelkie napiwki lub drobiazgi można opłacić w dolarach. Jeśli prowadzisz samochód samodzielnie, miej przy sobie wystarczającą ilość gotówki w obu walutach. Zakup paliwa to prawie zawsze transakcja wyłącznie gotówkowa i często płatna tylko w kwacha.

Karty kredytowe i debetowe (bardziej Visa niż MasterCard) są akceptowane w znanych sklepach, głównych supermarketach i dużych hotelach, chociaż te usługi stają się znacznie mniej powszechne, gdy opuszczasz Lusakę i Livingstone. Podobnie bankomaty są szeroko rozpowszechnione w ośrodkach miejskich, ale coraz rzadziej (i mniej niezawodne) w głębi kraju. Podobnie jak w większości krajów afrykańskich, gotówka jest królem i jeśli masz przy sobie dolary amerykańskie, preferowane są mniejsze nominały (1, 5 USD, 10 USD i 20 USD). Większe banknoty są najczęściej fałszowane i w rezultacie sprzedawcy są wobec nich podejrzliwi. Pamiętaj, aby poinformować swój bank o swoich planach podróży, aby Twoja karta nie została zablokowana z powodu podejrzenia oszustwa. Jeśli przywozisz gotówkę do Zambii, każda kwota powyżej 5000 USD musi zostać zadeklarowana w dniu przyjazdu.

Jeleń szlachetny

Kiedy najlepiej podróżować do Zambii?

Masz doskonałą szansę na zobaczenie wielu dzikich zwierząt w Zambii w porze suchej (od maja do października). To też dobra pora na zobaczenie Wodospadów Wiktorii, które najlepiej odwiedzić od czerwca do września. Safari w porze deszczowej (od listopada do kwietnia) jest znacznie trudniejsze, ponieważ większość parków i obozów jest zamykana z powodu ulewnego deszczu. Wyjątkiem jest sekcja Mfuwe w South Luangwa NP: po drogach można jeździć w każdych warunkach pogodowych przez cały rok.

Czy podróż do Zambii jest bezpieczna?

Zambia jest w większości bezpiecznym krajem do odwiedzenia. Jednak ma dość wysoki wskaźnik przestępczości. Głównie wynika to z drobnej przestępczości, społeczeństwo w Zambii jest bardzo biedne. Należy zachować czujność i podejmować wszelkie możliwe środki ostrożności, aby zminimalizować ryzyko kradzieży.

Transport w Zambii jest ogólnie bezpieczny, wszędzie można podróżować autobusami (choć należy uważać na kieszonkowców) i taksówkami. Upewnij się, że taksówkarze cię nie oszukają. Jeśli zdecydujesz się na samodzielną jazdę, dobrym pomysłem jest zabranie ze sobą części zamiennych i narzędzi. Ze względu na stan dróg potrzebne są dwa koła zapasowe i kilka zapasowych dętek.

Istnieje bardzo duże zagrożenie drobnej przestępczości. Kieszonkowcy to codzienność, dlatego podczas obchodzenia się z kosztownościami należy zachować szczególną ostrożność i nigdy nie nosić pieniędzy w torebce lub kieszeni. Nigdy nie noś wszystkich pieniędzy w tym samym miejscu i przez cały czas miej świadomość swojego otoczenia.

Powinieneś unikać wymiany pieniędzy z przypadkowymi ludźmi na ulicach, ponieważ mogą cię oszukać. Zawsze kieruj się do oficjalnych banków, jeśli chodzi o wymianę pieniędzy. Inne oszustwa polegają na tym, że turyści są często proszeni o uiszczenie fałszywych „opłat” na rzecz różnych zambijskich urzędników i grup. Zawsze domagaj się rachunków i dokumentów za wszelkie uiszczone opłaty i cła.

Ważne wskazówki dotyczące podróży do Zambii

 • Przez cały pobyt w kraju należy mieć przy sobie paszport.
 • Jak wszędzie, polecane jest wykupienie ubezpieczenia na czas podróży do Zambii, ponieważ pokrywa ono nie tylko koszty problemów opieki medycznej, ale także kradzieży i utraty wartościowych przedmiotów.
 • Podobnie jak większość krajów na kontynencie afrykańskim, homoseksualizm jest karany wysokimi grzywnami, a nawet więzieniem, a publiczne okazywanie uczuć nie jest wskazane.
 • W kontaktach seksualnych zawsze używaj zabezpieczeń. Zambia ma bardzo wysoki współczynnik zakażeń wirusem HIV.
 • Lecąc z Demokratycznej Republiki Konga można mieć problemy z bagażem. Jeśli masz międzylądowanie, zalecamy lot na inne lotnisko.
 • Zambia używa różnych rodzajów wtyczek, dlatego warto skontaktować się z zakwaterowaniem, aby dowiedzieć się, jaki typ adaptera przywieźć. Ogólnie rzecz biorąc, większość miejsc używa wtyczki brytyjskiej z 3 kwadratowymi bolcami.
 • Przy wjeździe do Zambii konieczne będzie okazanie biletu powrotnego, w przeciwnym razie prawdopodobnie nie będzie można wjechać na teren kraju.
 • Drogi z dala od obszarów turystycznych to prawdziwa odyseja, dlatego najlepiej podróżować z przewodnikiem i profesjonalnym kierowcą, który poprowadzi Cię podczas podróży.